ĐĂNG KÝ HỌC CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG
 
 

 

Chánh Kiến Là Trí Tuệ

Chánh kiến nghĩa là cái thấy đúng đắn và toàn diện. Thấy mọi vật đúng như bản chất thật của chúng trong tiến trình nhân quả chính là trí tuệ.

Chánh kiến chính là ngọn đuốc trên hành trình cuộc đời. Giúp ta thấu hiểu mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống.Phát triển bản thân theo chiều sâu.

TÌM HIỂU THÊM

 

Diễn giả: ĐỖ ĐỨC HIẾU

* Top thủ lĩnh sinh viên toàn quốc 2016, với kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức lớn như: VNPress, Vigralcera…
*Đưa giáo dục Nhân Cách Đạo Đức thành nền tảng cốt lõi trong lĩnh vực giáo dục

*Trainer tại Viện Đào Tạo Bách Khoa 

* Diễn giả trẻ nhất của viện đào tạo bách khoa

Đăng ký ngay khóa học chánh kiến trong đời sống dành cho học sinh, sinh viên