BỘ NGÔN TỪ SIÊU ĐẲNG

“Lời nói không mất tiền mua
Nhưng mà nói mãi chẳng vừa lòng ai”
Trong cuộc sống, giao tiếp đóng vai trò cực kỳ quan trọng, thể hiện khả năng kết nối giữa người với người thông qua ngôn ngữ. Những khó khăn, sai lầm trong giao tiếp khiến bạn đánh mất những cơ hội trời cho. Lý do bắt đầu từ đâu? và làm sao để bạn sửa đổi, sử dụng ngôn từ linh hoạt và giá trị?