KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG BẠN

CÓ KHI NÀO BẠN TỰ HỎI … ?

  • Tại sao cùng một sự việc nhưng mỗi người lại nhìn nhận và phản ứng khác nhau ?
  • Tại sao có người thích hợp công việc này trong khi người khác thì không ?
  • Mình đã thực sự hiểu rõ về bản thân, ngành nghề nào phù hợp và phát huy được sở trường, tính cách của mình ?
  • Trong những môi trường khác nhau lại đạt hiệu quả khác nhau ?