Khóa học VÀO ĐỜI

(1) Năm nay bạn bao nhiêu TUỔI?
(2) Bạn CÓ những gì?
(3) Bạn là AI ?
Trả lời câu hỏi đầu tiên, tôi chỉ mất 1 giây
Trả lời câu hỏi thứ hai, tôi mất 1 phút
Trả lời câu hỏi thứ ba, tôi mất CẢ ĐỜI