LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ YÊU THƯƠNG

Trong đời sống hôn nhân, trong hành trình làm cha mẹ, có những khó khăn tưởng chừng khiến bạn bật khóc?

Bạn sẽ tìm thấy mình đâu đó với những vướng mắc giống như hàng triệu bà mẹ khác.

Và tôi – tôi sẽ cùng chia sẻ, phân tích và đưa ra các giải pháp để bạn thay đổi và xử lý được các khủng hoảng ấy!