NUÔI DẠY CON NGOAN THỜI HIỆN ĐẠI

Thế giới của trẻ con vô cùng phong phú, và có đôi lần bạn đã không hiểu con mình? Tôi tin rằng bạn luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với con, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể hiểu được chúng. Làm bạn với con hay rộng hơn là biết được khả năng của con mình và với những khả năng, sở thích, niềm đam mê hiện chúng đang có liệu chúng ta đã định hướng tốt cho chúng hay chưa?